ศุกร์ 6 ธันวาคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


ประธานสภา อบต.

นายธนู  วงษ์พานิช
ประธานสภา อบต.ช่องสะแก

นางปรียากร  สงวนทรัพย์
รองประธานสภาอบต.
 
alt
- ว่าง -
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
นายธนู  วงษ์พานิช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายธวัช  ตั้งวงศ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
นายประสิทธิ์  ภวังครัตน์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายสมบัติ  พูลเกตุ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
นางสาวดวงรัตน์  พานศรี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายทองเจือ  แก้วโต
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นายนิรุตต์  ดวงเดือน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นายไพรัช  ยูรประดับ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
นางสาวทยิดา  แดงประดับ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นางปรียากร  สงวนทรัพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
นายไตรรงค์  สงวนทรัพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายไพ  เนตรขำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
นายสุริยัน  น้อยมหาไวย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นายสอาด  มากมิตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
นายประนาม  เยื้องกราย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นายประสิทธิ์  เจริญสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
 
นายประภาส  เนตรสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นายคีรินทร์  บุตรกษัตริย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
 
นางสาวนุชวรา  มาเปี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10

 

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058