1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
อังคาร 5 ธันวาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลช่องสะแก

alt
นายพฤฒิพงศ์ แย้มเกษร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.081-6118411

alt
นางสาวณัฐธิดา มากมูล
นักวิชาการพัสดุ
โทร.094-3239763
นางสาวสุชญา วงศ์น้ำเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.096-2296145
alt
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 

พ.อ.อ.อัครพล พันธ์ซ้อน
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร. 086-6898899
นางนพพร เพียรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร.081-2906890
นางปาริชาติ ภูเจริญชัยกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.098-2561399

- บุคลากรกองคลัง -

ITA
โทร. 081-8246789


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058