อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลช่องสะแก

นางสาวกรรณิการ์  มีทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
alt
นางสาวชุลีพร จันทร์แสง
นักวิชาการพัสดุ
 
นายภูวดล หอมทวนลม
นักวิชาการเงินและบัญชี
alt
นางวริศรา  อารีรบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
นางละเมียด รุ่งเรือง พนักงานประสานงานชนบท

นางสาวกันยารัตน์ ภัทรจินดา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
นางละเมียด รุ่งเรือง พนักงานประสานงานชนบท

นางละเมียด  รุ่งเรือง
พนักงานประสานงานชนบท
นางนพพร  เพียรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นางสาวโสภา เทพอาจ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058