1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลช่องสะแกนางสาวกรรณิการ์ มีทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

alt
นางสาวณัฐธิดา มากมูล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุชญา วงศ์น้ำเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี
alt
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
alt
นางสาวผกามาศ ยิ้มมะเริง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางนพพร เพียรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058