1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
พุธ 20 มกราคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ บ้านโตนกหลายล่าง เชื่อมต่อ หมู่ ๙ บ้านพี่เลี้ยง (สายเลียบคลองชลประทาน D-๒๕) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 19
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ลำรางแม่สีไฟ ซอย ๑ หมู่ ๒ บ้านนาข้าวตอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 21
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 23
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 17
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ช่องสะแก 72
7 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ช่องสะแก 46
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ม.3 บ้านไร่อ้อย (สายเลียบคลองชลประทาน) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 96
9 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถ.กำแพงเมือง พบ 2005 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 225
10 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.2 - ม.5 2,624,000.- บาท องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 108
11 4. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.10 676,000.- บาท องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 88
12 โครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ม.7 เชื่อมต่อ ม.9 1,713,300.- บาท องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 95
13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1 (สายเลียบคลองชลประทาน) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 75
14 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 145
15 เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย7 หมู่2 ไร่มะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 197
16 โครงการถนน คสล. ม.4-ม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 150
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 95
18 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน ซอย 9 หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 83
19 การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2-4 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 121
20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 275ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 76
21 โครงการถนน คสล. ม.6-ม.7 (เงินสะสม) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 64
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ข้อบัญญัติ 60 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 180
23 ตกลงราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำรางแม่สีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 115
24 ตกลงราคาซื้อถังขยะพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 127
25 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 295
26 ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมสาย หมู่ที่ 8 บ้านนาเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 131
27 การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ - หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 183
28 ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 ซอย 5 บ้านโพธิ์ทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 92
29 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านพี่เลี้ยง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 112
30 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนอกไร่ หมู่ที่ 7 บ้านโตนดหลายล่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 98

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058