1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
พุธ 7 ธันวาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 4
2 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 4
3 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 6
4 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 3
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 19
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 27
7 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 30
8 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ 2 บ้านไร่มะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 115
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 81
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 97
11 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 35
12 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 74
13 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ประจำเดือน ตุลาคม 64 ถึง ธันวาคม 64) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 99
14 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 74
15 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 33
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 30
17 ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 98
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ บ้านโตนกหลายล่าง เชื่อมต่อ หมู่ ๙ บ้านพี่เลี้ยง (สายเลียบคลองชลประทาน D-๒๕) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 119
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ลำรางแม่สีไฟ ซอย ๑ หมู่ ๒ บ้านนาข้าวตอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 149
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 147
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 140
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ช่องสะแก 185
23 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ช่องสะแก 169
24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ม.3 บ้านไร่อ้อย (สายเลียบคลองชลประทาน) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 258
25 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถ.กำแพงเมือง พบ 2005 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 376
26 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.2 - ม.5 2,624,000.- บาท องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 284
27 4. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.10 676,000.- บาท องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 200
28 โครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ม.7 เชื่อมต่อ ม.9 1,713,300.- บาท องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 256
29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1 (สายเลียบคลองชลประทาน) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 198
30 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 788

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ITA
โทร. 081-8246789


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058