1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
อังคาร 5 ธันวาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 29
2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสูงอายุ ระดับดีมาก (เกรด A) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 69
3 ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำบริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง งานประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องสะแก 34
4 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 27
5 จิตอาสา ทำดีด้วยใจ (ทำความสะอาดอุทยาน ร.๔) 2565 งานประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องสะแก 44
6 รายงานประชุุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 89
7 รายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 65
8 อบต.ช่องสะแกกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดอุทยาน ร.4 Administrator 708
9 โครงการงานปูนปั้น สรรสร้างสู่ลูกหลาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 484
10 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"เบเกอรี่" องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1708
11 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 341
12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1515
13 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 438
14 โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 320
15 กิจกรรมรณรงค์พื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1090
16 ยินดีต้อนรับคณะดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 721
17 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 311
18 มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 554
19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 238
20 โครงการ "ร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ ตำบลช่องสะแก" องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 768
21 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 392
22 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 198
23 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1280
24 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การฝึกอบรมศิลปะปูนปั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 972
25 รถดับเพลิง อบต.ช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 319
26 ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 349
27 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 293
28 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 319
29 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 975
30 นักศึกษาวิทยาลัยพยายามบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรุบรี เข้าศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์เด็กเล็กอบต.ช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 335

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ITA
โทร. 081-8246789


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058