1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสูงอายุ ระดับดีมาก (เกรด A) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 21
2 ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำบริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง งานประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องสะแก 14
3 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 10
4 จิตอาสา ทำดีด้วยใจ (ทำความสะอาดอุทยาน ร.๔) 2565 งานประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องสะแก 11
5 รายงานประชุุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 51
6 รายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 44
7 อบต.ช่องสะแกกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดอุทยาน ร.4 Administrator 672
8 โครงการงานปูนปั้น สรรสร้างสู่ลูกหลาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 456
9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"เบเกอรี่" องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1667
10 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 315
11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1457
12 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 399
13 โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 296
14 กิจกรรมรณรงค์พื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1055
15 ยินดีต้อนรับคณะดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 635
16 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 287
17 มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 530
18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 207
19 โครงการ "ร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ ตำบลช่องสะแก" องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 735
20 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 365
21 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 175
22 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1237
23 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การฝึกอบรมศิลปะปูนปั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 937
24 รถดับเพลิง อบต.ช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 286
25 ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 317
26 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 267
27 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 286
28 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 932
29 นักศึกษาวิทยาลัยพยายามบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรุบรี เข้าศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์เด็กเล็กอบต.ช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 299
30 คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 384

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ITA
โทร. 081-8246789


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058