1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
อังคาร 5 ธันวาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 246
2 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ ประจำปีภาษี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 38
3 ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 278
4 เชิญชวน...ทำถังขยะเปียก/ถังขยะอินทรีย์ อบต.ช่องสะแก 33
5 ประกาศ ประชุมสภา อบต.ช่องสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 29
6 ประกาศ ประชุมสภา อบต.ช่องสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 25
7 26 มิถุนายน วันต่อต้ายาเสพติด Administrator 90
8 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก อบต.ช่องสะแก 65
9 ประกาศ ประชุมสภา อบต.ช่องสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 28
10 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 23
11 ประกาศ ประชุมสภา อบต.ช่องสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 26
12 แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 390
13 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 217
14 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 163
15 ขยายเวลาการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 248
16 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 262
17 ประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 370
18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 200
19 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสะแก 176
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 282

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ITA
โทร. 081-8246789


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058