อังคาร 21 พฤษภาคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

แจ้งให้ทราบ ด่วน!!!

alt

รางวัลชนะเลิศ โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ในกิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด
โดยนายชุบ คล้ายคลึง นายกองค์การบริหานส่วนตำบลช่องสะแก
เป็นตัวแทนรับรางวัลจากนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ณ ห้องประชุมพริบพลี ศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่)

altalt

alt

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคล

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานปลัด
จำนวน 1 อัตรา

 

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 2-11 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

**************คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง****************
1. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
    และได้รับใบอนุญาตขับขี่ ตรงตามกฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2)
3. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับขี่รถยนต์
   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

************หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร**************
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
    อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
    ตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบขับขี่ประเภทที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ


*************หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**************
ก.ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ( 50 คะแนน)
ข.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติหรือสอบข้อเขียน(50 คะแนน)
ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบขับรถยนต์ และสอบสัมภาษณ์) (50 คะแนน)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

- ทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป
  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 11.00 น.
- ทดสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ขับรถยนต์และสัมภาษณ์)
  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป


*** ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ***

เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058