อังคาร 11 ธันวาคม 2018
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพแล้ว และผู้ที่จะเริ่มรับเบี้ยยังชีพ ในเดือนตุลาคม 2559
หากไม่มาแสดงตนจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2559
สามารถมาแสดงตนรับรองการมีชีวิตในวันที่ 1 - 25 กันยายน 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. (ในวันเวลาราชการ)


สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเอง สามารถให้อำนาจผู้อื่นมาแสดงตนแทนได้
โดยขอรับแบบแสดงการมีชีวิตและแบบมอบอำนาจแสดงการมีชีวิตได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิก อบต.ช่องสะแก และนำเอกสารมาแสดงตนดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ

alt

!!!!!การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์!!!!!

      ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้
ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกส่วนราชการและทุกจังหวัด โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
1.ประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อภาครัฐ สามารถยื่นเรื่องได้โดยตรงต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้
-ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
-ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงทุกกระทรวง
-สายด่วนของรัฐบาล 1111 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ไม่เสียค่าโทร)
-เว็บไซต์ www.1111.go.th
-ตู้ ปณ. 1111 ทำเนียบรัฐบาล (ไม่ต้องติดแสตมป์)
-จุดบริการร่วม 1111 ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม))

2.ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
-สายด่วน 1155 ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน (Emergency) (บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีล่ามช่วยแปลหลายภาษา)
-สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีการร้องทุกข์ทั่วไป (Non Emergency)

Attachments:
Access this URL (http://www.1111.go.th/form.aspx)form.aspx[ ]42 Kb

"มหาดไทยชวนรู้"

       ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุทาง
สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา "มหาดไทยชวนรู้"
โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91)

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟังรายการฯ และสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com
หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th
โดยรายการฯออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558
จนถึง วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Attachments:
Access this URL (http://www.fm91bkk.com/home91/index91.html)index91.html[ ]2 Kb

โครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น


alt

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมโครงการ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ***สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแก ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
งานประชาสัมพันธ์ : 032-400058

นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

alt
นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่นายนิมิตร สร้องแสง อพปร. ตำบลช่องสะแก ที่ได้รับอุบัติเหตุ (เป็นลมล้มศรีษะกระแทกพื้น)
ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านเลขที่ 66/11 หมู่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058