อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หน้าบ้านนายไร-นายเปลี่ยน

"กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก"

กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก
ตำบลช่องสะแก  อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

"เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบล   วันที่  5  ของทุกเดือน"

alt

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : คลอดบุตร  เจ็บป่วย  เสียชีวิต 
ทุนการศึกษา  และเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการประจำหมู่บ้าน

1.  คุณนัยนา    อรุณเลิศวณิชชา   หมู่ที่  1    081 – 0186539
                    
2.  คุณจันทิมา   พริ้งทอง               หมู่ที่  5     085 – 8468586
3.  คุณปรียาพร  สงวนทรัพย์          หมู่ที่  6     089 – 9106143
4.  คุณไพ       เนตรขำ                   หมู่ที่  7     085 – 4288931
5.  คุณสะอาด    มากมิตร               หมู่ที่  8     081 – 9943234
6.  คุณประภาส   เนตรสุข              หมู่ที่  9     080 – 0222758
7.  คุณสวง      อารีกิจ                    หมู่ที่  10   086 – 1637326

อ่านเพิ่มเติม...

"ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่"

ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2558

alt

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058