อังคาร 11 ธันวาคม 2018
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หน้าบ้านนายไร-นายเปลี่ยน

"กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก"

กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก
ตำบลช่องสะแก  อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

"เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบล   วันที่  5  ของทุกเดือน"

alt

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : คลอดบุตร  เจ็บป่วย  เสียชีวิต 
ทุนการศึกษา  และเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการประจำหมู่บ้าน

1.  คุณนัยนา    อรุณเลิศวณิชชา   หมู่ที่  1    081 – 0186539
                    
2.  คุณจันทิมา   พริ้งทอง               หมู่ที่  5     085 – 8468586
3.  คุณปรียาพร  สงวนทรัพย์          หมู่ที่  6     089 – 9106143
4.  คุณไพ       เนตรขำ                   หมู่ที่  7     085 – 4288931
5.  คุณสะอาด    มากมิตร               หมู่ที่  8     081 – 9943234
6.  คุณประภาส   เนตรสุข              หมู่ที่  9     080 – 0222758
7.  คุณสวง      อารีกิจ                    หมู่ที่  10   086 – 1637326

อ่านเพิ่มเติม...

"ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่"

ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2558

alt

"เปิดรับสมัครนิสิตใหม่"

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ (สำหรับฆราวาส)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระรูป
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


"เปิดรับสมัครนิสิตใหม่"
ระดับปริญญาตรี


รับสมัคร : 1 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ.2558
สอบวิชาการ : 22 เมษายน พ.ศ.2558
สอบสัมภาษณ์ : 24 เมษายน พ.ศ.2558
ปฐมนิเทศ : 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น.
เปิดเรียน : 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรสำหรับฆราวาส ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จบหลักสูตรนี้แล้วมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรทุกประการเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยทั่วโลก ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย


หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ขุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร. วัดพระรูป
ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทรสอบถามได้ที่
082-671-8983, 092-268-2869
083-705-1903, 032-426691

***(รับจำนวนจำกัด) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท

alt

alt

alt

 

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)คลิ๊กอ่านประกาศโครงการสอบราคาซื้อรถ

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058