อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

"กิจกรรมสำนักงาน ป.ป.ช."

กิจกรรมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรีพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อบรรยาย เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 โดยมีนายอาคเนย์ กายสอน กรรมการ ป.ป.จ นายพุทธา ศรีคำภา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี และนางภาวิณี มาลยกุล เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานลูกจ้าง อบต.ช่องสะแก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมที่ทำการอบต.ช่องสะแก

alt

ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน

สภาพความคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุด
ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน รับแจ้ง สาธารณภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง
ต.ช่องสะแก ณ อบต.ช่องสะแก

alt

โครงการบ้านมั่นคงเข้าพบ นายกชุบ คล้ายคลึง

โครงการบ้านมั่นคงเข้าพบ นายกชุบ คล้ายคลึง
เพื่อทำการขยายโครงการ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

alt

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ช่องสะแก ได้รับรางวัลดีเด่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมุกุฏราชกุมาร ประทานโล่เกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก โดยนายชุบ คล้ายคลึง

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๘ กรกฏาคม
๒๕๕๗

alt

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.ช่องสะแก

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058