ศุกร์ 6 ธันวาคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หน้าบ้านนายไร-นายเปลี่ยน

"กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก"

กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก
ตำบลช่องสะแก  อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

"เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบล   วันที่  5  ของทุกเดือน"

alt

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : คลอดบุตร  เจ็บป่วย  เสียชีวิต 
ทุนการศึกษา  และเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการประจำหมู่บ้าน

1.  คุณนัยนา    อรุณเลิศวณิชชา   หมู่ที่  1    081 – 0186539
                    
2.  คุณจันทิมา   พริ้งทอง               หมู่ที่  5     085 – 8468586
3.  คุณปรียาพร  สงวนทรัพย์          หมู่ที่  6     089 – 9106143
4.  คุณไพ       เนตรขำ                   หมู่ที่  7     085 – 4288931
5.  คุณสะอาด    มากมิตร               หมู่ที่  8     081 – 9943234
6.  คุณประภาส   เนตรสุข              หมู่ที่  9     080 – 0222758
7.  คุณสวง      อารีกิจ                    หมู่ที่  10   086 – 1637326

อ่านเพิ่มเติม...

"ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่"

ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2558

alt

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058